ZADZWOŃ +48 570 998 910 BIURO@BIUROOCHRONYSRODOWISKA.PL

OFERTA

Pomagamy uzyskać wszelkiego rodzaju pozwolenia i decyzje
środowiskowe oraz dbamy o stałą obsługę firm w zakresietematyki środowiskowej.

Biuro Ochrony Środowiska

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, musi wywiązywać się z wielu obowiązków formalno-prawnych. Jednym z nich są zobowiązania wynikające z potrzeby ochrony środowiska naturalnego. Lekceważąc przepisy, można narazić się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno prawne jak i ekonomiczne. Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie zasad wynika z przepisów prawa krajowego i europejskiego.

Jako odpowiedzialna i doświadczona firma konsultingowa, w swojej działalności wykorzystujemy system ekozarządzania i audytu EMAS. System ten funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i umożliwia uzyskanie certyfikacji przez firmy i instytucje zainteresowane wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska.

Nasze usługi obejmują:

Ocenę oddziaływania na środowisko (ubieganie się o decyzje środowiskowe, raport oddziaływania na środowisko)

Sporządzanie corocznego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobie gospodarowania nimi oraz przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego

Sporządzanie raportów do GiOŚ o zebranym i przekazanym do przetworzenia, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Prowadzenie kart przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego środowiskowego w firmie

Przygotowanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska wraz z naliczaniem opłat

Obecność podczas kontroli przeprowadzonych przez jednostki administracji publicznej

Przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń: na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

Przygotowanie wniosków o wpis do rejestru BDO

Prowadzenie dokumentacji związanej z systemem KOBIZE

Negocjacje z Organizacjami Odzysku

Menu

E

Strona główna

E

O firmie

E

Oferta

E

Szkolenia

E

Rekrutacja

E

Kontakt

BOŚ

Pomagamy uzyskać wszelkiego rodzaju pozwolenia i decyzje środowiskowe oraz dbamy o stałą obsługę firm w zakresietematyki środowiskowej.

Kontakt

Numer kontaktowy

570 998 910

E-Mail

kontakt@biuro.pl

Adres

ul. Siemieńskiego 14
35-234 Rzeszów

NIP

5170392970